ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰ

Glacier National Park

ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰੌਜਰਸ ਪਾਸ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜੀ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ:

ਰੌਜਰਸ ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ

ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰੌਜਰਸ ਪਾਸ ਸਿਖਰ (ਸਮਿਟ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹਨ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕਣ (ਅਵਾਲਾਂਚ) ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਕਣ (ਸਟੌਪਿੰਗ ਏਰੀਆ) ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਹਨ । ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੌਜਰਸ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

 • ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰੌਜਰਸ ਪਾਸ ਸਿਖਰ (ਸਮਿਟ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਕੇਵਲ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਟੌਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਰਾਤ ਨੂੰ (ਓਵਰਨਾਇਟ) ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ।
 • ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
  • ਸਰ ਡੋਨਾਲਡ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ (ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਬ ਵੱਲ) 7.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ
  • ਪੂਰਬੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ (ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮ ਵੱਲ) 17.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ
 • ਕੈਨੇਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਦਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ।

  ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

ਵਪਾਰਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਜਰਸ ਪਾਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਰ (ਸਮਿਟ) 'ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਚੇਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੌਪ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਜਰਸ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰ ਡੋਨਾਲਡ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ (7.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ) ਅਤੇ ਬੀਵਰ ਵੈਲੀ ਚੇਨ-ਅੱਪ ਖੇਤਰ (11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਖਿਸਕਣ (ਅਵਾਲਾਂਚ) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋ- ਸਟੌਪਿੰਗ ਜ਼ੋਨ (ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ) ਹੈ । ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ।

ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ:

 • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ (ਏਰੀਆ) ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਤਰਫ਼ (ਸਾਈਡ) ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
 • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ (ਏਰੀਆ) ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਤਰਫ਼ (ਸਾਈਡ) ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਰੌਜਰਸ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ (ਓਵਰਨਾਇਟ) ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ (ਕਲੋਜ਼ਰ) ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (ਸੇਫ਼) ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ । ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਾਤ (ਓਵਰਨਾਇਟ) ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਬਣੀ ਰਹੇ । ਕੈਨੇਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜੁਰਮਾਨਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

 

ਰੌਜਰਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ

 • ਇਲੀਸਿਲਵੇਟ ਬ੍ਰੇਕ ਚੈੱਕ 26.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ
 • ਸਰ ਡੋਨਾਲਡ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ (ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਬ ਵੱਲ) 7.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ

ਰੌਜਰਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ

 • ਬੀਵਰ ਵੈਲੀ ਚੇਨ-ਅੱਪ ਖੇਤਰ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ
 • ਪੂਰਬੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ (ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮ ਵੱਲ) 17.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ
 • ਗੋਲਡਨ CVS ਨਿਰੀਖਣ ਸਟੇਸ਼ਨ 55.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰੌਜਰਸ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸ-ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ 43-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ 135 ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਮਾਰਗ ਹਨ।

ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਹਨ । ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕਣ (ਅਵਾਲਾਂਚ) ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ (ਅਵਾਲਾਂਚ ਨੋ ਸਟੌਪਿੰਗ ਜ਼ੋਨ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ (ਐਮਰਜੇਂਸੀ) ਕਾਰਣ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕਣ (ਅਵਾਲਾਂਚ) ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ । ਜੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਸਪੈਚ ਨੂੰ 1-877-852-3100 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ।

ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗਤੀ (ਸਪੀਡ) ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ (ਫੋਲੋਵਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ) ਵਧਾਓ । ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚੇਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ।
 • ਚੇਨ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DriveBC (English) 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।
 • ਚੇਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।
 • ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ - ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਨ ਪਾ ਦਿਓ।
ਰੌਜਰਸ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਧਿੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Date modified :