Mga Uri ng Campsite (Types of Camping)

Tala : Pakitandaan na bagaman ang ilang impormasyon ay naisalin sa karagdagang mga wika para sa inyong kaginhawaan, ang mga natitira sa website ng Park Canada at serbisyo sa customer ay nasa dalawang opisyal na wika ng Canada : Pranses at Ingles.

This page is also available in English

Paghahanda sa Inyong Camping Trip

Transcript

Paghahanda sa Inyong Camping Trip

Hello! Magandang araw po! Sa pamamagitan ng maikling video na ito, sana'y matulungan kayo sa paghahanda ng isang camping trip, paanong mag-book ng camp site, at kung anu-ano ang mga dapat asahan pagdating sa isang national park.

Ang Parks Canada website ay pwedeng pagkunan ng maraming impormasyon tungkol sa mga national park.

Bisitahin ang website na www.parkscanada.ca upang malaman ang mga lugar na maaaring pag-kampingan at para sa iba pang mga kaukulang impormasyon.

Maaring ninyong tukuyin o malaman ang pangalan ng national park na gusto ninyong puntahan. Mayroon ding impormasyon na patungkol sa camping na may mga video na pwedeng kayong mapanood upang kayo ay matulungan sa inyong paghahanda, katulad ng mga listahan ng mahahalangang bagay na maaaring dalhin, mga pagkaing madaling lutuin, at iba pang mga praktikal na impormasyon tungkol sa camping.

Tumawag lamang sa toll-free na numerong 1-888-773-8888 para sa karagdagang impormasyon.

Ang opisyal ng Parks Canada ay malugod na sasagutin ang inyong mga katanungan.

Para sa higit pang mga impormasyon tungkol sa mga national park, tingnan ang aming mga Visitor Guide

na nasa Parks Canada website o tumawag sa toll-free na telepono.

Pumunta sa Campground Reservation Service sa reservation.pc.gc.ca para ma-book ang inyong camping schedule.

Pagkatapos mag-book, kayo ay makakatanggap kumpirmasyon sa inyong email.

Maaaring rin kayong mag-book sa telepono. Tumawag lamang sa 1-877-RESERVE upang kayo ay aming matulungan.

Maaari ring kayong magrenta ng yurt, tipi, cabin at cottage tent sa ilang national park.

Banggitin lamang kung nais ninyong magrenta para sa masaya at kakaibang pang pamamaraan ng camping.

Dalhin ang mga mahahalagang bagay at kagamitang para sa inyong biyahe at huwag kalimutan ang inyong health insurance card at ang booking confirmation sa inyong camp site.

Ipa-alam rin ninyo sa mga kamag-anak o kaibigan ang inyong plano sa pagbiyahe at pag-camping Pagdating sa national park, dumaan muna at sumangguni sa information center.

Dito ninyo makukuha ang Visitor Guide ng park. At dito rin kayo magbabayad ng inyong entrance fee.

Pagkatapos ay pwede na kayong tumungo sa inyong campsite. Ipakita ang inyong reservation sa campground attendant.

Irerehistro kayo at bibigyan ng mapang nagpapakita kung saan ang inyong campsite.

Sa tulong ng mapa, tumungo sa inyong camp site.

Hanapin ang pinakamalalapit na banyo at pati ang pinakamalapit na mapagkukunan ng tubig sa labas.

Magandang pagkakataon ito na makadalaw sa Visitor Center.

Ipapaalam ng staff doon kung ano ang mga aktibidad na maaaring ninyong salihan.

May mga interesanteng eksibisyon din sa karamihan ng visitor center na makakatulong sa inyong alamin ang mga maaaring gawin at makita sa parke.

Kapag oras na ng pag-uwi, tiyaking dala ang lahat ng inyong mga kagamitan at mga personal na ari-arian.

Iwanang malinis ang camp site. Itapon ang basura at mga nare-recycle na bagay sa wastong tapunan.

Kung may anumang katanungan bago pa magbiyahe, tumawag lamang sa toll-free na telepono.

At kung may katanungan habang nasa park, magtanong sa sinuman sa aming magigiliw na staff.

Ang camping ay isang masayang paraan upang makadalaw at maranasan ang kagandahan ng ating mga national park. Sana'y subukan ninyo!

Happy camping po!

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkamping, bisitahin ang "Learn to Camp" sa website ng Parks Canada.
www.parkscanada.gc.ca
o tumawag sa 1-888-773-8888
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, na kinakatawan ng Parks Canada, 2012.

Frontcountry Camping

Ang front country campgrounds ng Parks Canada ay kumpleto sa kagamitan para maging komportable hangga't maaari ang inyong camping. Pinahihintulutan nila ang pagdala ng inyong sasakyan mismo sa inyong campsite. Kadalasang mas maraming tao ang ganitong mga campground kaysa iba dahil nag-aalok ang mga ito ng pinakahigit na mga pasilidad at serbisyo, kabilang ang mga paliguan, palikuran, sinehan, palaruan, meryendahan, programang nagbibigay kahulugan (interpretive programming), mga golf course at marami pang iba. Dalawa sa aming mga campgrounds ay may mga palanguyan pa nga!

Backcountry Camping

Pagka-camping sa Kaparangan (Backcountry Camping) Isinasagawa ang backcountry camping sa kaparangan malayo sa mga pasilidad at serbsiyo. Kadalasan, kakailanganing maglakad nang malayo, mag-ski, magsuot ng sapatos para sa i-snow (snowshoes), sumakay sa canoe o kayak upang marating ang backcountry o mga primitibong lugar. Karaniwang napakakaunti ng pasilidad sa mga lugar na ito, nguni't madalas na mas maunti ang mga tao rito at talagang naipadadarama sa inyo na inyong natakasan ang lahat.

Date modified :