Tagalog

  1. Mga Uri ng Campsite (Types of Camping)
  2. Listahan packing (Checklist)
  3. Paano magtayo ng tent (How to set up a Tent)
  4. Pananatiling Ligtas (Keeping Safe)
  5. Ang ''Bare Campsite Program'' (The "Bare" campsite Program)
  6. Huwag mag-iwan ng bakas (Leave No Trace™)

Printable version (PDF, 285 KB)

Tayo'y magdiwang!

Transcript


1911 – 2011

isang daang taong pagtuklas

pangangalaga

at pakikipagsapalaran

pagbuo at muling pagbuo ng mga ugnayan

pagtutulungan

upang isalaysay ang ating mga kuwento

para sa mga susunod na generasyon

isang bagong siglong pagtutuklas

mga bagong hamong ating pagtatagumpayan

at mga bagong pamamaraan ng pag-unawa

sa ating kasaysayan

sa ating lupain

sa ating daigdig

Tayo'y magdiwang!

Paghahanda sa Inyong Camping Trip

Transcript

Paghahanda sa Inyong Camping Trip

Hello! Magandang araw po! Sa pamamagitan ng maikling video na ito, sana'y matulungan kayo sa paghahanda ng isang camping trip, paanong mag-book ng camp site, at kung anu-ano ang mga dapat asahan pagdating sa isang national park.

Ang Parks Canada website ay pwedeng pagkunan ng maraming impormasyon tungkol sa mga national park.

Bisitahin ang website na www.parkscanada.ca upang malaman ang mga lugar na maaaring pag-kampingan at para sa iba pang mga kaukulang impormasyon.

Maaring ninyong tukuyin o malaman ang pangalan ng national park na gusto ninyong puntahan. Mayroon ding impormasyon na patungkol sa camping na may mga video na pwedeng kayong mapanood upang kayo ay matulungan sa inyong paghahanda, katulad ng mga listahan ng mahahalangang bagay na maaaring dalhin, mga pagkaing madaling lutuin, at iba pang mga praktikal na impormasyon tungkol sa camping.

Tumawag lamang sa toll-free na numerong 1-888-773-8888 para sa karagdagang impormasyon.

Ang opisyal ng Parks Canada ay malugod na sasagutin ang inyong mga katanungan.

Para sa higit pang mga impormasyon tungkol sa mga national park, tingnan ang aming mga Visitor Guide

na nasa Parks Canada website o tumawag sa toll-free na telepono.

Pumunta sa Campground Reservation Service sa reservation.pc.gc.ca para ma-book ang inyong camping schedule.

Pagkatapos mag-book, kayo ay makakatanggap kumpirmasyon sa inyong email.

Maaaring rin kayong mag-book sa telepono. Tumawag lamang sa 1-877-RESERVE upang kayo ay aming matulungan.

Maaari ring kayong magrenta ng yurt, tipi, cabin at cottage tent sa ilang national park.

Banggitin lamang kung nais ninyong magrenta para sa masaya at kakaibang pang pamamaraan ng camping.

Dalhin ang mga mahahalagang bagay at kagamitang para sa inyong biyahe at huwag kalimutan ang inyong health insurance card at ang booking confirmation sa inyong camp site.

Ipa-alam rin ninyo sa mga kamag-anak o kaibigan ang inyong plano sa pagbiyahe at pag-camping Pagdating sa national park, dumaan muna at sumangguni sa information center.

Dito ninyo makukuha ang Visitor Guide ng park. At dito rin kayo magbabayad ng inyong entrance fee.

Pagkatapos ay pwede na kayong tumungo sa inyong campsite. Ipakita ang inyong reservation sa campground attendant.

Irerehistro kayo at bibigyan ng mapang nagpapakita kung saan ang inyong campsite.

Sa tulong ng mapa, tumungo sa inyong camp site.

Hanapin ang pinakamalalapit na banyo at pati ang pinakamalapit na mapagkukunan ng tubig sa labas.

Magandang pagkakataon ito na makadalaw sa Visitor Center.

Ipapaalam ng staff doon kung ano ang mga aktibidad na maaaring ninyong salihan.

May mga interesanteng eksibisyon din sa karamihan ng visitor center na makakatulong sa inyong alamin ang mga maaaring gawin at makita sa parke.

Kapag oras na ng pag-uwi, tiyaking dala ang lahat ng inyong mga kagamitan at mga personal na ari-arian.

Iwanang malinis ang camp site. Itapon ang basura at mga nare-recycle na bagay sa wastong tapunan.

Kung may anumang katanungan bago pa magbiyahe, tumawag lamang sa toll-free na telepono.

At kung may katanungan habang nasa park, magtanong sa sinuman sa aming magigiliw na staff.

Ang camping ay isang masayang paraan upang makadalaw at maranasan ang kagandahan ng ating mga national park. Sana'y subukan ninyo!

Happy camping po!

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkamping, bisitahin ang "Learn to Camp" sa website ng Parks Canada.
www.parkscanada.gc.ca
o tumawag sa 1-888-773-8888
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, na kinakatawan ng Parks Canada, 2012.

Matutong Gumawa ng Campfire

Transcript

Matutong Gumawa ng Campfire

Hello! Bonjour! Magandang araw po! Isa sa pinakamainam na paraan upang magpalipas ng gabi sa campground ay sa may campfire.

Gagabayan kayo ng video na ito sa kung paano maingat na magsindi at ikasiya ang campfire.

Bago ninyo masimulan ang inyong campfire, kakailanganin mo ang:

Posporo o lighter

ilang papel upang masimulan ang apoy,

pampaningas – o maliliit na piraso ng kahoy na madaling magsindi,

mga piraso ng kahoy na may katamtamang laki,

mas malalaking piraso ng kahoy,

at, panghuli, tiyaking mayroon kayong tubig sa malapit upang patayin ang apoy.

Tandaan, magsindi lang ng apoy sa mga nakatalagang hukay na aapuyan o sa mga ibinigay na firebox na yaring metal.

Upang magsimula, lukutin ang ilang piraso ng papel at gawing parang maluwag na bola. Pinakamainam ang mga dyaryo.

Sunod ay maglagay ng maliliit na piraso ng kahoy sa paligid ng mga bolang papel upang bumuo ng "tepee".

Sindihan ang papel sa iba't ibang lugar sa palibot ng base at hintaying magliyab ang kahoy.

Kapag nagliyab na ang kahoy, hipan ang apoy upang bigyan ito ng oxygen at tulungan itong lumaki.

Magdagdag pa ng mga kahoy habang kumakalat ang apoy. Magsimula sa maliliit na piraso at unti-unting magdagdag ng mas malalaking piraso hanggang sa mag-alab na ang iyong apoy.

Huwag masyadong magdagdag ng maraming kahoy nang napakabilis. Kailangan ng oxygen ng apoy upang magliyab at sa pagdadagdag ng mabilis ay maaaring humina at mamatay ito.

Kapag nag-aalab na ang apoy, umupo na at magsaya!

Tandaang bantayan ang inyong apoy sa pamamagitan ng pagdagdag ng kahoy paunti-unti, nguni't tiyaking nananatiling maliit at nasa ilalim ng inyong kontrol.

Huwag iwang walang bantay ang iyong apoy.

Bago kayo matulog sa gabing iyon, o anumang oras na aalis ka sa iyong campsite, buhusan ang apoy ng tubig at tiyaking naapula na ito.

Gumamit lang ng itinalagang panggatong. Sa karamihan ng national parks, labag sa batas ang mangolekta at magsunog ng kahoy mula sa gubat.

Ang mga tuyong kahoy ay mahalagang elemento na tirahan para sa maraming halaman at hayop, at nagdaragdag ito ng organikong sustansya sa lupa.

Ang bawat campground ay maaring may mga karagdagang alituntunin hinggil sa campfires.

Tungkulin ninyong alamin at sundin ang mga ito. Kung hindi kayo nakakatiyak, tanungin lang ang aming mga palakaibigang mga kawani ng park.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa campfires at iba pang mga kakayahan sa camping,

pakibisita ang seksyong " Learn to camp" sa aming Website, na matatagpuan sa ilalim ng "Planning your visit".

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa camping, pakibisita ang seksyong Learn to Camp sa website ng Parks Canada.

www.parkscanada.gc.ca
o tumawag sa 1-888-773-8888
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, na kinakatawan ng Parks Canada, 2012.

Pagka-Camping nang may Mga Hayop

Transcript

Text sa screen:

Pagka-Camping nang may Mga Hayop


Pagsasalaysay:

Hello! Bonjour! Magandang Araw po! Ako si Britney, at nagtatrabaho ako sa Parks Canada. Narito ako upang kausapin kayo tungkol sa camping nang may mga hayop,at kung paano panatilihing malinis at ligtas ang iyong campsite laban sa mga hayop, gaya ng mga squirrel, raccoon o iba pang maliliit na hayop na nag- ngangatngat—pati na ang posibilidad ng mga oso.

Itong nandito ay isang halimbawang nakakaakit sa mga hayop (wildlife attractant) at hinihiling naming panatilihin ang inyong campsite na wala ang mga ito kung kayo ay wala sa lugar.

Ang pagkain, nakabukas man ito o nakasara, ay kinakailangang nasa loob ng isang sasakyan o kaya'y sa loob ng imbakan ng pagkain.

Ang “Attractants” ay maaari ring isaalang-alang kung mayroon kayong pamatay-insekto, mga kandilang gawa sa citronella o kahit na mga gamit sa banyo tulad ng toothpaste at deodorant. Itinuturing ang lahat ng ito na nakakaakit sa mga hayop dahil ang mga ito ay mayroong amoy.

Ang palamigan (coolers)ay napaka importante, naka-bukas man o naka-sara, na kailangan ding itabi sa isang ligtas na lugar.

Alam ng mga hayop kung ano ang nasa loob ng mga palamigan na ito, kaya kahit na nakasara ay maaari pa ring makaakit ang mga ito sa mga hayop.

Napakahalaga na malaman ng aming campers na hindi namin pinapahintulutan ang mga mga bagay na nakakaakit ng mga hayop sa loob ng tent.

Kaya ang pagkain, mga palamigan, basura—anumang bagay na mayroong amoy, hindi namin gustong nakatabi ito sa loob ng isang tirahang may maninipis na dingding tulad ng sa tent. Naamoy ng mga hayop ang nasa kabilang bahagi ng ganitong materyal at maaari itong maging mapanganib.

Ang hinihiling namin sa aming mga camper ay panatilihin nakatago ang mga kagamitang nakakaakit sa mga hayop sa loob ng isang bear box, o isang sasakyan, o anumang iba pang uri ng imbakang may matitigas na dingding. Mainam na din ang isang motor home.

Ang isang bear box ay isang compartment na maaaring imbakan ng inyong mga kagamitang nakakaakit sa mga hayop—kaya ang mga basura, pagkain at palamigan ay hinihiling naming iyong itabi lahat sa loob ng bear box, na nakasara nang maigi.

Kadalasan sa aming mga camper ay dumadating na may sasakyan, kaya ang aming pakiusap ay kung maaari, itabi nila ito sa loob ng kanilang sasakyan, nang hindi nakikita at hindi naaamoy.

Napakahalagang manatiling ligtas ng mga hayop, at manatiling ligtas ng mga camper, at iyon ang dahilan kung bakit namin hinihiling na huwag mag-iwan ng mga gamit na nakakaakit sa mga hayop sa lahat ng campsites.

Text sa screen:

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa camping, pakibisita ang seksyong Learn to Camp sa website ng Parks Canada.

www.parkscanada.gc.ca
o tumawag sa 1-888-773-8888
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, na kinakatawan ng Parks Canada, 2012.

Matutong Magtayo ng Tent

Transcript

Matutong Magtayo ng Tent

Hello! Bonjour! Magandang araw po! Ito’y isang hakbang-hakbang na pagtingin sa kung ano ang dapat na asahan kapag itinayo ninyo ang inyong tent.

Pakitandaan na bagama't maaaring iba ang inyong tent sa ipinapakita rito, karamihan sa mga tent ay sinusundan ang parehong pangunahing mga hakbang.

Ang unang hakbang sa pagtatayo sa inyong tent ay maghanap ng naaangkop na lugar.

Gugustuhin ninyong pumili ng lugar na patag at walang anumang sagabal, gaya ng mga ugat, bato at sanga.

Sunod, buksan ang inyong bag ng tent at ilagay ang mga nilalaman sa malapit.

Bago kayo umalis para sa inyong biyahe, suriing muli ito upang siguraduhing dala ninyo ang lahat ng kinakailangang parte.

Ilagay ang katawan ng tent direkta sa lupa o sa isang sapin o footprint kung mayroon kayo.

Tiyaking itapat ang pinto sa direksyon kung saan ninyo ito gustong iharap.

Ang susunod na hakbang ay buuin ang mga pole.

Maingat na ipasok ang bawat seksyon ng pole sa kasunod nito . Ulitin para sa bawat pole na mayroon kayo.

Ngayon, kunin ang unang pole at ipasok ito sa sleeve at padalusin ito hanggang sa dulo.

Ikabit ang dulo ng mga pole sa aktwal na katawan ng tent.

Naikakabit ang tent na ito sa pamamagitan ng isang metal na pin at ring ngunit maaari itong gawin sa ibang paraan depende sa uri ng tent.

Ilagay ang susunod na pole sa kabilang sleeve. Itaas ang tent sa pamamagitan ng paghatak sa pole papunta sa paanan ng tent.

Kapag naabot na ng ibabang bahagi ng pole ang paanan ng tent, ikabit ang mga pole sa katawan ng tent sa parehong paraan tulad ng ginawa ninyo sa kabilang bahagi.

Ngayon, lumibot sa paligid nito at higpitan ang lahat ng clip sa mga pole.

Walang mga sleeve ang ilang modelo ng tent, sa halip ay mayroon ang ilan ng mga clip sa paligid.

Ngayong nakatayo na ang inyong tent, maari ninyo itong ikabit nang mabuti sa lupa.

Gawin ang anumang mga huling pagsasaayos sa pagkakapwesto ng tent bago kayo magsimula.

Ngayon, itulak ang bawat peg sa lupa sa 45 digri na anggulo.

Gawin ito hanggang sa nakasipit na lahat pababa ang mga strap at ang inyong tent ay matibay na.

Ngayon, maari ninyong ilagay ang fly sa inyong tent.

Simulan sa pamamagitan ng maingat na paghagis ng fly sa ibabaw ng tent na tila isa itong kumot.

Tiyaking ang harap ng fly ay nakatapat sa harap ng pasukan ng tent.

Karamihan sa mga fly ay kumakabit sa mga pole sa katawan ng tent o sa paanan ng tent kung saan nakakabit ang mga pole.

Hindi tinatagusan ng tubig ang fly ng tent at papanatilihin kayo nitong tuyo kung magiging masama ang panahon.

Ang ilang fly ng tent ay nangangailangan ng mga pole para ikabit sa fly.

Nagdedepende ito sa laki ng fly ng tent at modelo ng tent.

Kapag maayos nang nakakabit ang fly sa tent, kunin ang maluluwang na dulo at italasok ang mga ito sa lupa.

Ngayon, maaari ninyo nang simulang ipasok ang inyong tulugan at isaayos ang inyong tirahan na malayo sa inyong tahanan.

Tandaan: sa pamamagitan ng pagpapanatiling nakasara ang mga zipper sa pinto ng tent, mapapanatili nasa labas ang mga insekto.

Sa pamamagitan ng pag-aalis sa iyong sapin sa paa bago ka pumasok sa tent, maiiwan ninyo ang karamihan ng dumi sa labas at mananatiling malinis ang loob ng tent.

Handa na kayo ngayon para sa isang mahimbing na tulog sa gabi sa inyong bagong paboritong campground! Matulog nang mahimbing!

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa camping, pakibisita ang seksyong Learn to Camp sa website ng Parks Canada.

www.parkscanada.gc.ca
o tumawag sa 1-888-773-8888
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by Parks Canada, 2012.

Date modified :