Pijagepvisait amma kingulliujutsait

Kaujisannimi kamagijaujutsailu ilaututsiniattuk pimmagittumik uKalaKataunnimik Kinugautaujumi nunaujummik amma akKiismalluni ikajugiamik killigiudjigiamillu sakKititsigasuannik Atuttausainnatunik paigijaugialinnik atunniKaniammangat amma Kanuttogutigijaummangat. Kaujisanniujuk pitaKatitsiniakKuk pivitsalinnik, ikajuttigennik, namminilinnik amma Canadamiungujunnik sakKititsigiamik Kaujititsiutinik amma aviutillutik Kaujimausinik amma ilisimanniujunik.

SakKititauninga nutak paigijaugialik nunak uKumaittojuk amma kavamangit Canada amma Nunatsiavut uKalaKatigellutik namminilunut sollu kavamanga Newfoundland and Labrador amma Makivik Corporation, kamaniallutik ilonnatik ilautitautsialutik amma isumatsasiugutiKatigetsialutik. Nigiugijaujuk tamanna Kaujisannik kamanniujullu pijagettaulanninganik 2 tikillugu 3 jâret atitâttauKâtilugu MOU Kaujisagiamut kamagiamullu.


2017

UKausiuninga Pigumannik akungani Nunatsiavut kavamanga amma kavamanga  Canada ikajuttigegsauannik sivuppiatigasuallugu Imappivut piusiugumajut imait kamagijautsiatillugit iluani Labrador Imappingani.    


2019

UKausiuninga Pigumannik akungani Nunatsiavut kavamanga amma kavamanga Canada ikajuttigegsauannik sivuppiatigasuallugu Imappivut piusiugumajut imait kamagijautsiatillugit iluani Labrador Imappingani.


2020

Canada uKalauttuk pigiattauninganik Kaujisannik uKalaKataullutik Nunatsiavut kavamanganut pillugu Atuttausainnatut paigijaugialet nunait- Nunatsualimami Imait PiulimajaugiaKanningit.


2022

UKaudjigiajet katimajet sakKititsilauttut sivuligiamik Kaujisanniujumik kamagiamillu Atuttausainnatunik paitsigiamut - Nunatsualimami Imait PiulimajaugiKanninginnik.


 

Date modified :