Huwag mag-iwan ng bakas (Leave No Trace)

Huwag mag-iwan ng bakas (Leave No Trace)

Tala : Pakitandaan na bagaman ang ilang impormasyon ay naisalin sa karagdagang mga wika para sa inyong kaginhawaan, ang mga natitira sa website ng Park Canada at serbisyo sa customer ay nasa dalawang opisyal na wika ng Canada : Pranses at Ingles.

This page is also available in English

Alamin bago kayo pumunta

Maging HANDA! Huwag kalimutan ang mga damit upang protektahan kayo mula sa LAMIG, INIT o ULAN. Gamitin ang MGA MAPA upang ipakita sa inyo kung saan kayo papunta at sa gayon ay hindi kayo maliligaw. ALAMIN ang tungkol sa mga lugar na binibisita ninyo. Basahin ang mga libro at makigpag-usap sa mga tao bago kayo pumunta. Mas MASAYA kung marami kayong nalalaman.

Piliin ang tamang landas

Manatili sa PANGUNAHING DARAANAN upang protektahan ang kalikasan at huwag ilihis ang inyong sarili. Iwasan ninyo ang mga bulaklak o maliliit na puno. Sa sandaling masaktan, maaaring hindi na sila tumubong muli! Gamitin ang mga umiiral na lugar na pangkamping - magkamping nang hindi bababa ng 100 MALALAKING HAKBANG mula sa mga kalsada, daanan at tubig.

Itapon ang inyong basura

Huwag mag-iwan ng kalat. Ilagay ang mga basura, kahit mga mumo, sa mga basurahan o di kaya dalhin sa inyong tahanan. Gamitin ang mga palikuran o mga tahanang bukod na karatig ng bahay kung mayroon man. Kung gustong mang dumumi, KUMILOS TULAD NG ISANG PUSA at ILIBING ANG DUMI sa maliit na hukay sa lupa na 4-8 na pulgada ang lalim at 100 na malalaking hakbang mula sa tubig. Ilagay ang pang-iwang sa isang supot na plastik at itapon sa basurahan pag-uwi. PANATILIHING MALINIS ANG TUBIG. Huwag lagyan ng sabon, pagkain o dumi ng tao ang mga lawa at batis.

Iwanan kung ano man ang inyong nakita

Iwanan ang mga tanim, mga bato, at mga makasaysayang bagay KUNG PAPAANO NINYO NATAGPUAN ANG MGA ITO upang ang taong susunod sa iyo ay masisiyahan din. Ituring ang mga buhay na halaman nang may paggalang. Ang pagtataga at pagtatalop ng balat ng mga halaman ay maaaring ikakamatay nila. Ang magagandang lugar na pangkamping ay NATUTUKLASAN, HINDI GINAGAWA. Huwag maghukay ng kanal o bumuo ng mga istraktura sa inyong lugar na pinagkakampingan.

Mag-ingat sa apoy

Gumamit ng KALAN NA PANGKAMPING sa pagluluto. Ito ay madaling gamitin sa pagluluto at madaling linisin kaysa sa apoy. Siguraduhin na may pahintulot na gumawa ng apoy sa lugar na inyong binibisita. Gamitin ang UMIIRAL NA ARGOLYA NG APOY upang maprotektahan ang lupa mula sa init. Panatilihin na maliit lamang ang apoy. Tandaan ninyo, ang apoy sa kamping ay hindi para sa basura o pagkain. Huwag baliin ang mga sanga ng buhay, patay or natutumbang mga punongkahoy. Sa halip, PULUTIN ANG MGA MALILIIT NA MGA SANGA SA LUPA. Sunugin ang lahat ng kahoy hanggang maabo at siguraduhing patayin ang apoy at WALA NA AT MALAMIG bago ninyo iiwan.

Igalang ninyo ang mga hayop

Masdan ang mga hayop sa di-kalayuan at HUWAG KAILANMAN LAPITAN, PAKAININ O SUNDAN. Ang pagkaing pantao ay NAKASASAMA SA KALUSUGAN ng lahat ng hayop at ang pagpapakain sa kanila ay simula ng masasamang gawi. Pangalagaan ang mga hayop at ang inyong mga pagkain sa pamamagitan ng pag-iimbak ng mga pagkain at mga basura. IKONTROL ANG MGA ALAGANG HAYOP sa lahat ng panahon o iwanan ang mga ito sa inyong tahanan.

Magmamagandang loob sa ibang mga panauhin

Tiyakin na ang Inyong KASAYAHAN sa labas ay hindi nakaabala kaninuman. Tandaan na ang ibang mga panauhin ay naririyan para magsaya sa labas. PAKINGGAN ANG KALIKASAN. Iwasan ang paggawa ng malakas na ingay o sigawan. Makakakita kayo ng mas maraming hayop kapag kayo ay tahimik.

Para sa karagdagang impormasyon at mga materyales: 1-877-238-9343

Date modified :